06 / 2016 Robbert Lancel afgestudeerd aan academie van bouwkunst Tilburg

Deze maand is Robbert Lancel, werkzaam bij Baudoin van Alphen sinds 2012, met het project ‘’Tidal Village’’ afgestudeerd als architect aan de Academie voor Architectuur en Stedenbouw.
Het ontwerp is een toekomstscenario voor Ameland waarbij de fysieke barrière tussen land en water is verdwenen. 1 kilometer uit de waddenkust van Ameland is een haven voor het eiland ontworpen die onder invloed van de beweging van eb en vloed zeilers en Wadlopers ontvangt. Het ontwerp bestaat uit een constellatie van drijvende en op palen geplaatste gebouwen die functioneert als een permanente ontmoetingsplaats, een veilige haven waar zeemansverhalen worden gedeeld.
Een intensieve studie met een prachtig resultaat door Robbert uitgevoerd. Gefeliciteerd namens ons allen!